Is- Sur Joseph Schembri, Diskors Tal- Inawgurazzjoni

Is- Sur Joseph Schembri, Diskors Tal- Inawgurazzjoni

Kull sena rajna żieda sabiħa fin-numru u fil-kwalità tal-applikazzjonijiet u l-proġetti ffinanzjati. EN Grazzi Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi talli ngħaqadt magħna llum u grazzi lilkom li ngħaqadtu magħna b’mod virtwali f’din iċ-ċelebrazzjoni tal-inizzjattivi u l-proġetti kollha li ħarġu mill-programm tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà. Nemmen bi sħiħ li din il-laqgħa tal-lum se tkompli turi […]

Ħarsa ġenerali tal-avveniment

Ħarsa ġenerali tal-avveniment

EN Fil-ftuħ tal-konferenza fl-okkażjoni tal-għeluq tal-Programm ta’ Fondi tal-Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, li saret il-Ħamis 10 ta’ Diċembru 2020, is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, l-Onor Stefan Zrinzo Azzopardi saħaq fuq is-suċċessi li dawn il-programmi kellhom bejn l-2014-2020. L-Onor Zrinzo Azzopardi spjega kif dan il-programm tnieda mill-Kummissjoni Ewropea sabiex tgħaqqad is-setturi tal-edukazzjoni skolastika, tal-edukazzjoni vokazzjonali […]

Conference Overview

Conference Overview

MT On Thursday 10 December 2020, Parliamentary Secretary for EU funds, Hon. Dr Stefan Zrinzo Azzopardi opened EUPA’s End of Year Conference announcing the success of both the Erasmus+ and ESC funds that were distributed throughout the past 2014-2020 programming period. Hon Zrinzo Azzopardi stated that the European Commission had launched this past Erasmus+ programming […]

Mr Joseph Schembri, Inauguration Speech

Mr Joseph Schembri, Inauguration Speech

Since the start of the current programme, we have experienced an increase in the number and quality of applications and projects funded. MT Thank you, Hon. Stefan Zrinzo Azzopardi, for being with us today and thank you to all of those who are joining us virtually for this conference on the completion of the Erasmus+ […]